Werkwijze


Ieder mens is uniek. Elke volwassene en elk kind heeft sterke en zwakke eigenschappen. Praktijk LEF vindt het belangrijk om naast te werken aan de zwakke eigenschappen ook de sterke kanten te benadrukken en deze mee te nemen en te gebruiken in de behandeling. Aan de hand van de hulpvraag stelt praktijk LEF samen met jou doelen op waaraan we gaan werken. Tijdens de behandelingen gaan we werken aan deze doelen en evalueren we regelmatig de vorderingen.