Over mij


Mijn naam is Denise van Dijk. Ik ben afgestudeerd Psycholoog aan de Rijksuniversiteit van
Groningen. Naast de studie Psychologie heb ik een aantal vakken bij de opleiding
Pedagogische Wetenschappen behaald om mijn kennis rondom leer- en gedragsproblemen
te vergroten.

De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest in het speciaal onderwijs en in de GGZ
Geestelijke Gezondheidszorg). Ik heb daar veel kennis opgedaan rondom dyslexie, overige
leerproblemen en gedrags- (sociaal emotioneel) en opvoedingsproblemen. Op dit moment
werk ik in een zorgcentrum voor kinderen en volwassenen. De kennis en ervaring die ik de
afgelopen jaren heb opgedaan en nog steeds opdoe zet ik in binnen mijn eigen praktijk LEF.

Praktijk LEF